Features

Наука

Дослідницькі лабораторії та центри


 399.thumbnailПроект Tempus "INOLAB" - Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist Societies

530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES

index.thumbnailСпівпраця в рамках Національної мережі трансферу технологій NTTN


03.01.2013 Бізнес інкубатор Тернопільщини - учасник міжнародної мережі відкритих інновацій в проекті INNOLAB


 

НАЗВА ПРОЕКТУ ТЕМПУС

Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist Societies

530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES

ІННОВАЦІЙНІ ЛАБОРАТОРІЇ: ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ ТА ЗДІЙСНЮВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТРЕНІНГАХ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

МЕТА ПРОЕКТУ

ІННОЛАБ покликаний розвинути мережу з п’яти інноваційних лабораторій, які повинні стати інноваційними платформами для органічного поєднання всіх зацікавлених сторін на ранніх стадіях інноваційного процесу для формування проривних інноваційних ідей та генерації цінності для  суспільства і підприємств.

Ці лабораторії будуть поєднувати освіту та науку, стимулювати інноваційний процес та підсилювати потенціал відповідної інтеграції Білоруських та Українських університетів з реальним бізнесом.

СКЛАД ПАРТНЕРСТВА

 • Бредфордський університет (Великобританія)
 • Ужгородський національний університет (Україна)
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія” (Україна)
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (Україна)
 • Талліннський університет технологій (Естонія)
 • Університет Аристотеля в Салоніках - URENIO Research (Греція)
 • Міністерство науки і освіти, молоді та спорту (Україна)
 • Благодійна фундація «Бізнес-інкубатор Тернопільщини» (Україна)
 • Гродненський державний університет ім. Янки Купала (Білорусь)
 • Полоцький державний університет (Білорусь)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Для ВНЗ України

ІННОЛАБ буде сприяти утворенню тісного зв’язку викладачів і студентів з бізнесом шляхом виконання для нього реальних інноваційних проектів на базі університетських наукових досліджень. Створення трикутника “освіта-наука-інновації” в університетах та відповідне удосконалення навчальних програм.

На національному рівні

Створені інноваційні лабораторії стануть пілотними проектами щодо запровадження навчальної платформи відкритих інновацій для професійнихтренінгів на  підприємствах України. Створені інноваційні лабораторії стануть важливою частиною регіональних інноваційних екосистем та комунікаційною мережею для сотень фірм.

На міжнародному рівні

Виконання проекту забезпечить ефективну координацію та максимальне поширення його результатів в Білорусі, Україні та інших східних сусідніх країнах.


 02.11.2012 ТІСІТ приєднався до Національної мережі трансферу технологій NTTN


 

Між Тернопільским інститутом соціальних та інформаційних технологій та Академією технологічних наук України підписано договір про приєднання ТІСІТ до Національної мережі трансферу технологій NTTN.

Проект створення мережі направлений на консолідацію інформаційних ресурсів державних, громадських, приватних інноваційних структур України, підприємств, установ та організацій в єдину мережу трансферу технологій та подальшу інтеграцію НМТТ до європейської мережі EEN.

Угодою передбачено здійснення заходів з трансферу технологій в мережі NTTN зі сторони Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій за напрямами діяльності:

 
 • територіальний маркетинг просторового розвитку міст, районів, регіонів України на основі інтеграції з регіонами Польщі, інших країн Європейського Союзу у сфері мережевої взаємодії економіки, екології, соціальної сфери;
 • очистка води, ліквідація та переробка побутових та промислових відходів, екологізація економіки;
 •  підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного-рекреаційного сектора шляхом створення інноваційних туристичних кластерів;
 • використання інформаційно - комунікаційних технологій в освіті для дорослих та дітей, в системі медичного обслуговування, електронного врядування.

04.02.2013 ТІСІТ підписав угоду з польськими партнерами в рамках співпраці в Національній мережі трансферу технологій


Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій та Свентокшинський центр інновацій та трансферу технологій (м. Кельце, Польща), який є членом Enterprise Europe Network, уклали угоду про науково-технічне співробітництво в галузі трансферу технологій.

Згідно угоди, сторони сприятимуть науково-технічному співробітництву в галузі інноваційної діяльності в Україні та Польщі з метою створення польсько-української мережі трансферу технологій.

Переговори про співпрацю з польськими партнерами проводилися у Тернопільській міській раді за участі начальника управління стратегічного розвитку Тернопільської міської ради Юрія Дейнеки, ректора ТІСІТ Ярослава Бакушевича, проректора ТІСІТ з навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків Іванни Бакушевич, зі сторони польських партнерів Свентокшинського центру інновацій та трансферу технологій - голова Правління центру Лукаш Більський, директор міжнародних проектів Єльжбета Холева та радник міської ради міста Кельце Маріуш Горай.

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

 

Наукові конференції у ТІСІТ

IMG 4208.thumbnailМи раді вітати Вас на сайті першого в Україні українсько-польського вищого навчального закладу ХХІ століття - Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій, ініціаторами створення якого стали українські і польські вчені, які давно співпрацюють над проблемами економічного та соціального розвитку своїх країн та інтеграції Польщі і України в Європейську спільноту.

Основна мета інституту — забезпечити високоякісну підготовку спеціалістів з економіки, організації праці, управління та соціального партнерства через впровадження нових освітніх технологій навчання та надання вищої освіти молоді, в тому числі дітям з особливими потребами.

Інститут акредитовано за ІІІ рівнем в цілому, готує фахівців з напрямів економіка підприємництва, міжнародна економіка, маркетинг, соціологія та спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з економіки підприємництва, міжнародної економіки, соціальної роботи.

Студенти інституту, які навчаються за програмою бакалавр-спеціаліст мають можливість отримати другий диплом в навчальних закладах Польщі, з якими укладено відповідні угоди про співпрацю відповідно до вимог Болонського процесу.

У своїй діяльності інститут орієнтується не на кількість студентів, а на високу якість підготовки спеціалістів та на виховання лідерів — еліту українського суспільства. Ми бачимо необхідність появи лідерів нового типу, не лідерів-адміністраторів, а лідерів-реформаторів. В епоху, коли вся світова спільнота перетворюється в інформаційне, мережеве суспільство, Україна, як ніколи, потребує нового бачення, нових ідей та нових людей, що володіють світовими управлінськими навичками в галузі економіки, фінансів, виробництва, маркетингу, соціальної роботи та інформаційних технологій.

Сподіваємось, що наш WEB-сайт дасть вам змогу ближче познайомитися з інститутом, його життям і досягненнями, відчути атмосферу творчого студентського навчання.Бакушевич Ярослав Михайлович

Бакушевич Ярослав Михайлович
Дійсний член Академії  економічних наук України
Дійсний член Академії економічної кібернетики України,
кандидат технічних наук, професор
 
 

Наукові конференції, семінари

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ВЕБІНАРИ, НАПИСАННЯ НАУКОВИХ МОНОГРАФІЙ ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ

Актуальна інформація про конференції, семінари та вебінари 2014-2015 р.р.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. "GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ"

Warszawa - Rogów 26-27 czerwca 2014

Інформаційний лист 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів»

22 травня 2014 р. М. ХАРКІВ. Харківський гуманітарний університет

Інформаційний лист 

Мобільний міжнародний науково-практичний семінар „Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації”.

з 4 травня по 10 травня 2014 року. Чехія, Німеччина. Херсонський національний технічний університет спільно з Асоціацією ланцухів (Польща)

Інформаційний лист

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ”

24-25 квітня 2014 року м. Тернопіль. Тернопільський національний економічний університет. Факультет обліку і аудиту

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК»

15 квітня 2014 року м. Полтава. Полтавська державна аграрна академія. Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу. Факультет економіки та менеджменту. Кафедра економіки підприємства.

Інформаційний лист 

ХI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації»

13-14 березня 2014 року в Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Для участі в роботі конференції необхідно до 31 січня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску. Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Інформаційний лист (заявка)  

Наукова економічна організація «Перспектива» (м.Дніпропетровськ) оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - "Проблеми інноваційного розвитку економіки України".

Надіслати до 24 січня 2014 року рукопис статті в електронному вигляді на наступну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Умови публікації у збірнику наукових статей: на нашому сайті >>>

Запрошуємо науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Контрольні дати:

формування авторського колективу — до 30.03.2013 р.
надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до 31.05.2013 р.
розсилка монографії авторам — до 30.09.2013 р.

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна відповідальність университетів: соціологічні виміри в контексті європейських цінностей" 

5-9 червеня 2013 р., Ялта, Крим, Україна,.

Інформаційний лист

Третья Международная конференция «ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ»
05 июня 2013 г. г.Тамбов

Інформаційний лист 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція: "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури"

16-18 травня 2013 року м. Львів

Інформаційний лист 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Прагматичні та семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації»

16 травня 2013 року

Інформаційний лист

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації»

15 травня 2013 року

Інформаційний лист

V Міжнародна науково – практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ"

14 травня 2013 р. м. Донецьк

Інформаційний лист 

Публікація у колективній монографії "НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ"

м. Черкаси, Україна -червень 2013;
термін подачі - до 1 травня 2013 р.

Інформаційний лист 

Формування збiрника наукових праць "Економiчний аналiз"

Прийом матеріалів до 1 травня 2013 року через систему автоматизованої подачі матеріалів на сайті http://econa.org.ua/ 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

25-26 квітня 2013 р. м. Макіївка

Інформаційний лист

Всеукраїнській науково-практичній конференції «КОМУНІКАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ»,

яка відбудеться 25 квітня 2013 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка

Інформаційний лист

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства"
м. Одеса 22-23 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

Публікація матеріалів Конференції "ІННОВАЦІЇ І ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ВІД ІДЕЇ ДО ПРИБУТКУ" -
м. Дніпропетровськ, Україна - квітень 2013;
термін подачі - до 15 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

IV Міжнародний освітній Форум: «Особистість в єдиному освітньому просторі»

11÷26 квітня 2013 р. (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференцій)

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

18-19 квітня 2013 року Черкаси

Інформаційний лист 

VІ Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ

18 – 19 квітня 2013 року в Національному університеті “Львівська політехніка” у м. Львові, Україна

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін»

18-19 квітня 2013 року м. Кам’янець-Подільський

Інформаційний лист

I Міжнародний симпозіум "СУЧАСНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: АМЕРИКАНСЬКІ ТА БРИТАНСЬКІ СТУДІЇ"

17-19 квітня 2013 р. м. Київ

Інформаційний лист

Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференції "Комп'ютери у навчальному процесі"

17 квітня 2013 р. 

Інформаційний лист 

Міжнародна науково-практична конференція "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ"

15-16 КВІТНЯ 2013 р. , Кіровоград

Інформаційний лист

Публікація наукової статті у збірнику
"ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ "
м.Пенза, РФ - травень 2013;
термін подачі - до 15 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

ХІ Международная научно-практическая конференция „Валеология: современное состояние, направления и перспективы развития”

11 - 13 апреля 2013 г.

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів«Гуманізація ринкових відносин як інструмент реалізації соціальних ініціатив»,

11 квітня 2013 року в Харківському інституті фінансів УДУФМТ

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці»

11–12 квітня 2013 року

Інформаційний лист

VIІ Всеукраїнськ науково–практична конференція "Інформаційні технології у професійній діяльності" 

11 квітня 2013 року

Інформаційний лист

П’ята міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності».

4–5 квітня 2013 року м. Жовті Води 

Інформаційний лист

Международный сборник научных статей «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

срок представления статей до 10 апреля 2013 г.
срок выхода сборника – май 2013 г.

Інформаційний лист

Публікація матеріалів конференції та фахових статей
"Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік" 
м. Чернігів, Україна - квітень 2013;
термін подачі - до 1 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

II Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКИ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

29 березня 2013 року  м. Кіровоград

Інформаційний лист

Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу», 

29 березня 2013 року 

Інформаційний лист

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації»
м. Київ, 28-29 березня 2013 року

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ»
28 березня 2013 року  м. Полтава

Інформаційний лист

Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі IV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”
Термін проведення: 2013-03-22 - 2013-03-22, Дедлайн: 2013-03-12

Інформаційний лист

ХI Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" ("ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS")
22 березня 2013 року м.Київ

Інформаційний лист

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Інформаційні технології в наукових дослідження»

21-22 березня 2013 року - перший заочний етап м. Київ

Інформаційний лист

Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

19-20 березня 2013 р. м. Тернопіль

Інформаційний лист

II ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

18 березня 2013 року, Донецьк

Інформаційний лист

Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ», 

13-14 березня 2013 року

Інформаційний лист


ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми педагогічної науки»,
м. Миколаїв, 11-12 березня 2013 року

Інформаційний лист

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ ДЕКАДИ ХХІ СТОЛІТТЯ»
м. Київ | 2 березня 2013 року

Інформаційний лист

Кафедра економічного аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету повідомляє про формування чергового випуску збірника наукових праць «Економічний аналіз».
Кінцевий термін подачі матеріалів - 1 березня 2013 р.

Інформаційний лист

VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

26-28 лютого 2013 р. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Інформаційний лист

VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІ «Наука України. Перспективи та потенціал», 
м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 року

Інформаційний лист

Міжвузівська науково-практична конференція «Методичні аспекти історично-правової освіти на сучасному етапі»

Конференція відбудеться 20 лютого 2013 р. в Євпаторійському інституті соціальних наук (АР Крим, м. Євпаторія, вул. бр. Просмушкіних, 6).

Інформаційний лист

Наукова робота студентів

 


Студентська секція Міжнародної мережевої науково-практичної конференції “Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток”


Вимоги до проведення досліджень та представлення результатів наукової роботи у наукових публікаціях (статтях, доповідях на науковий конференціях)


Кафедра економіки підприємства оголошує
КОНКУРС БІЗНЕС-ІДЕЙ
Умови участі у конкурсі 
 
1. Всі бажаючі студенти подають на конкурс опис власної бізнес-ідеї, яку би вони мали бажання реалізувати.
2. Допускаються роботи, виконані індивідуально або групою студентів (до З осіб).
3. Для участі у конкурсі необхідно подати бізнес-план та презентацію на кафедру Економіки підприємства (термін подання до 25 березня 2012р.).
Вимоги до робіт

1. Заплановане підприємство повинно відповідати критеріям малого бізнесу. Стартовий капітал не повинен перевищувати 500 тис. грн.
2. Бізнес-ідея повинна реалізовуватись в Тернополі і Тернопільській області.
3. В роботі (паспорті бізнес-ідеї), повинна міститься наступна інформація:
а)    назва підприємства (торговий знак, марка, логотип та ін.);
б)    наявність інновації;
в)    бюджет проекту;
г)    соціальна відповідальність бізнесу;
д)    складений бізнес-план, коротка техніко- економічна характеристика (опис товару чи послуги яке реалізує дане підприємство, аналіз ринку, оцінка ризиків, виробничий, фінансовий та маркетинговий план підприємства).
4. Обсяг роботи не більше 15 сторінок формату А4, (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками - 1,5). Презентація не більше 10 слайдів

Журі конкурсу: професорсько-викладацький склад ТІСІТу, фахівці провідних підприємств Тернополя.

Запрошуємо всіх бажаючих

Вимоги до опублікування результатів дисертацій доктора і кандидата наук

Наказ МОНмолодьспорту 17.10.2012 № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"


додатки до наказу:МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

17.10.2012 № 1112

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 1851/22163

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№ 1380 від 03.12.2012}

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

2. Установити, що:

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;

у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

{Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1380 від 03.12.2012}

не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;

у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 вересня 2013 року.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1380 від 03.12.2012}

 

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


За темою дисертації зараховуються публікації:

з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;

у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;

у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;

у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;

у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.

За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації. 

 

 

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:

бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;

мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;

містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;

містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;

випускатися тиражем не менше 300 примірників;

мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів таких бібліотек України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»

(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»

(61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);

бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

Увійти