Features

Наукові конференції, семінари

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ВЕБІНАРИ, НАПИСАННЯ НАУКОВИХ МОНОГРАФІЙ ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ

Актуальна інформація про конференції, семінари та вебінари 2014-2015 р.р.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. "GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ"

Warszawa - Rogów 26-27 czerwca 2014

Інформаційний лист 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів»

22 травня 2014 р. М. ХАРКІВ. Харківський гуманітарний університет

Інформаційний лист 

Мобільний міжнародний науково-практичний семінар „Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації”.

з 4 травня по 10 травня 2014 року. Чехія, Німеччина. Херсонський національний технічний університет спільно з Асоціацією ланцухів (Польща)

Інформаційний лист

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ”

24-25 квітня 2014 року м. Тернопіль. Тернопільський національний економічний університет. Факультет обліку і аудиту

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Напрями економічного розвитку, управління та регулювання в АПК»

15 квітня 2014 року м. Полтава. Полтавська державна аграрна академія. Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу. Факультет економіки та менеджменту. Кафедра економіки підприємства.

Інформаційний лист 

ХI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації»

13-14 березня 2014 року в Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Для участі в роботі конференції необхідно до 31 січня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску. Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Інформаційний лист (заявка)  

Наукова економічна організація «Перспектива» (м.Дніпропетровськ) оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - "Проблеми інноваційного розвитку економіки України".

Надіслати до 24 січня 2014 року рукопис статті в електронному вигляді на наступну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Умови публікації у збірнику наукових статей: на нашому сайті >>>

Запрошуємо науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: «Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Контрольні дати:

формування авторського колективу — до 30.03.2013 р.
надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до 31.05.2013 р.
розсилка монографії авторам — до 30.09.2013 р.

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна відповідальність университетів: соціологічні виміри в контексті європейських цінностей" 

5-9 червеня 2013 р., Ялта, Крим, Україна,.

Інформаційний лист

Третья Международная конференция «ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ»
05 июня 2013 г. г.Тамбов

Інформаційний лист 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція: "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури"

16-18 травня 2013 року м. Львів

Інформаційний лист 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Прагматичні та семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації»

16 травня 2013 року

Інформаційний лист

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації»

15 травня 2013 року

Інформаційний лист

V Міжнародна науково – практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ"

14 травня 2013 р. м. Донецьк

Інформаційний лист 

Публікація у колективній монографії "НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ"

м. Черкаси, Україна -червень 2013;
термін подачі - до 1 травня 2013 р.

Інформаційний лист 

Формування збiрника наукових праць "Економiчний аналiз"

Прийом матеріалів до 1 травня 2013 року через систему автоматизованої подачі матеріалів на сайті http://econa.org.ua/ 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

25-26 квітня 2013 р. м. Макіївка

Інформаційний лист

Всеукраїнській науково-практичній конференції «КОМУНІКАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ»,

яка відбудеться 25 квітня 2013 року у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка

Інформаційний лист

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства"
м. Одеса 22-23 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

Публікація матеріалів Конференції "ІННОВАЦІЇ І ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ВІД ІДЕЇ ДО ПРИБУТКУ" -
м. Дніпропетровськ, Україна - квітень 2013;
термін подачі - до 15 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

IV Міжнародний освітній Форум: «Особистість в єдиному освітньому просторі»

11÷26 квітня 2013 р. (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференцій)

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

18-19 квітня 2013 року Черкаси

Інформаційний лист 

VІ Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ

18 – 19 квітня 2013 року в Національному університеті “Львівська політехніка” у м. Львові, Україна

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін»

18-19 квітня 2013 року м. Кам’янець-Подільський

Інформаційний лист

I Міжнародний симпозіум "СУЧАСНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: АМЕРИКАНСЬКІ ТА БРИТАНСЬКІ СТУДІЇ"

17-19 квітня 2013 р. м. Київ

Інформаційний лист

Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференції "Комп'ютери у навчальному процесі"

17 квітня 2013 р. 

Інформаційний лист 

Міжнародна науково-практична конференція "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ"

15-16 КВІТНЯ 2013 р. , Кіровоград

Інформаційний лист

Публікація наукової статті у збірнику
"ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ "
м.Пенза, РФ - травень 2013;
термін подачі - до 15 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

ХІ Международная научно-практическая конференция „Валеология: современное состояние, направления и перспективы развития”

11 - 13 апреля 2013 г.

Інформаційний лист

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів«Гуманізація ринкових відносин як інструмент реалізації соціальних ініціатив»,

11 квітня 2013 року в Харківському інституті фінансів УДУФМТ

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці»

11–12 квітня 2013 року

Інформаційний лист

VIІ Всеукраїнськ науково–практична конференція "Інформаційні технології у професійній діяльності" 

11 квітня 2013 року

Інформаційний лист

П’ята міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності».

4–5 квітня 2013 року м. Жовті Води 

Інформаційний лист

Международный сборник научных статей «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»

срок представления статей до 10 апреля 2013 г.
срок выхода сборника – май 2013 г.

Інформаційний лист

Публікація матеріалів конференції та фахових статей
"Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік" 
м. Чернігів, Україна - квітень 2013;
термін подачі - до 1 квітня 2013 р.

Інформаційний лист

II Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКИ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

29 березня 2013 року  м. Кіровоград

Інформаційний лист

Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу», 

29 березня 2013 року 

Інформаційний лист

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації»
м. Київ, 28-29 березня 2013 року

Інформаційний лист

Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ»
28 березня 2013 року  м. Полтава

Інформаційний лист

Кафедра мовознавства Хмельницького університету управління та права запрошує Вас взяти участь у роботі IV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects”
Термін проведення: 2013-03-22 - 2013-03-22, Дедлайн: 2013-03-12

Інформаційний лист

ХI Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" ("ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS")
22 березня 2013 року м.Київ

Інформаційний лист

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Інформаційні технології в наукових дослідження»

21-22 березня 2013 року - перший заочний етап м. Київ

Інформаційний лист

Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

19-20 березня 2013 р. м. Тернопіль

Інформаційний лист

II ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

18 березня 2013 року, Донецьк

Інформаційний лист

Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ», 

13-14 березня 2013 року

Інформаційний лист


ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми педагогічної науки»,
м. Миколаїв, 11-12 березня 2013 року

Інформаційний лист

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ ДЕКАДИ ХХІ СТОЛІТТЯ»
м. Київ | 2 березня 2013 року

Інформаційний лист

Кафедра економічного аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету повідомляє про формування чергового випуску збірника наукових праць «Економічний аналіз».
Кінцевий термін подачі матеріалів - 1 березня 2013 р.

Інформаційний лист

VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

26-28 лютого 2013 р. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Інформаційний лист

VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЗАОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІ «Наука України. Перспективи та потенціал», 
м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 року

Інформаційний лист

Міжвузівська науково-практична конференція «Методичні аспекти історично-правової освіти на сучасному етапі»

Конференція відбудеться 20 лютого 2013 р. в Євпаторійському інституті соціальних наук (АР Крим, м. Євпаторія, вул. бр. Просмушкіних, 6).

Інформаційний лист

Увійти