Каталог видань

Каталог видань

Jevrointegracijni procesy v osviti ta nauci ico 2014

Відповідальний за випуск: Бакушевич Я.М.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: ЄДИНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Збірник містить матеріали міжнародної мережевої науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів “Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: єдиний інноваційний простір” з актуальних проблем і основних напрямів розвитку науки та освіти та їх наукового забезпечення.

140 с., ISBN 978-966-8284-15-1; формат 60x84/16; 2014

Переглянути зміст.  Повна версія тексту.


 Jevrointegracijni procesy v osviti ta nauci icoВідповідальний за випуск: Бакушевич Я.М.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК

Збірник містить матеріали міжнародної мережевої науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів “Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток” з актуальних проблем і основних напрямів розвитку науки та освіти та їх наукового забезпечення.

236 с., ISBN 978-966-8284-14-4; формат 60x84/16; 2013

Переглянути змістПовна версія тексту.


Informacijne suspilstvo ico

Відповідальний за випуск: Бакушевич Я.М.

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У СВІТЛІ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей” з актуальних проблем і основних напрямів розвитку різних галузей економіки та їх інформаційного забезпечення.

192 с., ISBN 978-966-8284-13-7; формат 60x84/16; 2012

Переглянути змістПовна версія тексту.


evrointegracijni procesy ico

Відповідальний за випуск: Бакушевич Я.М.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Євроінтеграційні процеси в суспільстві: трансформація та розвиток” з актуальних проблем і основних напрямів розвитку різних галузей економіки та їх наукового забезпечення.

256 с., ISBN 978-966-8284-12-0; формат 60x84/16; 2012

Переглянути змістПовна версія тексту.


Prostorova Economica

Стадницький Ю.І., Бакушевич І.В., Стадницька Ю.Ю.

ПРОСТОРОВА ЕКОНОМІКА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

У навчальному посібнику розглядаються питання просторової організації економіки: потреби, критерії та методи вибору оптимального місця продукування блага; просторові межі аналізу при пошуку оптимальних місць продукування, вибору місць можливого продукування блага. Значна увага приділена становлення теорії просторової організації економіки в ретроспективі, в сучасних тенденціях та в перспективі регіонального економічного розвитку України та світу.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, які вивчають дисципліну “Регіональна економіка” а також буде корисним всім, хто займається дослідженням і вирішенням проблем просторового (регіонального) соціально-економічного розвитку.

Посібник розглянуто та рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій, протокол № 10 від 30 травня 2011 року.

400 с., ISBN 978-966-8284-11-3; формат 70x100/16; 2011

Переглянути змістПовна версія тексту.


Innovacijnyj rozvytok regioniv

Відповідальний за випуск: Бакушевич Я.М.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів “Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси” з актуальних проблем і основних напрямів розвитку різних галузей економіки та їх наукового забезпечення.

256 с., ISBN 978-966-8284-09-0; формат 70x100/16; 2011

Переглянути змістПовна версія тексту.


regions of knowledge

Бакушевич І.В.

РЕГІОНИ ЗНАНЬ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ

У колективній монографії провідних вчених – науковців та експертів з України та Польщі – комплексно аналізуються інтеграційні процеси в регіонах Східної Європи, економіка яких розвивається на основі знань та інноваційних технологій. Особливу увагу приділено новим формам побудови взаємовідносин регіонів України з “регіонами знань” Європейського Союзу. На основі польського досвіду просторової інтеграції науки-освіти-інновацій розглянуто перспективи розвитку “регіонів знань” в Україні через формування транскордонних кластерів,  міжрегіональних та міжнародних мереж трансферу знань та інновацій, розвиток їх інфраструктурного забезпечення. Подано пропозиції для місцевих органів влади, керівників наукових установ, бізнесу, громадських організацій щодо стратегій розвитку мережевої взаємодії з метою підвищення конкурентоспроможності  відсталих та депресивних територій.

Для науковців, викладачів, студентів, представників бізнесу, керівників всіх рівнів територіального управління.

256 с., ISBN 978-966-8284-09-0; формат 70x100/16; 2010

Переглянути змістПовна версія тексту.


Molod u XXI stolitti

Бакушевич І.В., Сухарський В.С.

МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ: ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ПРОСТІР

Збірник наукових праць „Молодь у ХХІ столітті: основні вектори інтеграції України у світовий простір ” охоплює широке коло питань, пов'язаних із інтеграційними векторами України в умовах розширення ЄС та поглиблення співробітництва України з регіональними економічними утвореннями.

Для науковців, викладачів, студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями міжнародної інтеграції, економічних теорій зростання країн в умовах глобалізації та розвитку інтеграційних процесів, міжнародної конкурентоспроможності країн та роль у цьому молоді.

362 с., формат 70x100/16; 2008

Переглянути змістПовна версія тексту.


ekonomika pidpryjemstva

Харів П.С., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б, Гощинський А.В.

ПОСІБНИК З САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Посібник допоможе студентам у самостійному вивченні курсу. Він містить перелік основних теоретичних питань, тести і відповіді до них для самоконтролю, засвоєння теоретичного матеріалу, формули та приклади розв’язування задач, а також умови задач для самостійного розв’язування і відповіді до них, що дозволить студентам набути практичних навичок у вирішенні завдань управління економічною діяльністю підприємства.

Посібник містить також методичні вказівки з виконання аналітично-розрахункової роботи, що дозволить раціонально організувати індивідуальну роботу студентів під керівництвом викладача.
Посібник буде корисним студентам і викладачам даної дисципліни, а також слухачам інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації фахівців.
312 с., ISBN 966-8284-02-Х; формат 60x84/16; 2007

informatyka

Бакушевич Я.М., Капаціла Ю.Б.

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Навчально-методичний посібник призначений для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.040200 «Соціологія», 6.050100 «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг».

Посібник розглянуто та рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій, протокол № 1 від 28 серпня 2006 року.

292 с., ISBN 966-8284-06-0; формат 70x100/16; 2006

Переглянути змістПовна версія тексту.


logika

Лобас В., Довгань А.

ЛОГІКА. АНТОЛОГІЯ ТЕКСТІВ

В навчальному посібнику подані переклади з творів визначних філософів і логіків від древності до наших днів. Книга складена як антологія фрагментів текстів, в яких розкривається історія розвитку логічних знань. Тематично матеріал згруповано у два розділи, що розкривають зміну уявлень про логіку і її роль у розвитку людського мислення. Вперше хрестоматійно представлені праці сучасних українських мислителів, які займаються дослідженням проблем логіки, формуванням логічного мислення у підростаючого покоління.

Навчальний посібник орієнтований на базовий курс сучасної логіки, який повинні засвоїти студенти гуманітарних спеціальностей.

288 с., ISBN 966-8284-03-8; формат 60x84/16; 2004

Переглянути змістПовна версія тексту.


media biznes

Бакушевич І., Кашуба К.

МЕДІА, БІЗНЕС, ГРОМАДСЬКІСТЬ, ВЛАДА: ВЗАЄМОДІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРО ІНТЕГРАЦІЇ

До книги увійшли статті українських та польських журналістів, науковців і фахівців у галузі ЗМІ про сучасний стан, проблеми і можливості співпраці засобів масової інформації з бізнесом, владою і громадським сектором та їх роль у поінформуванні суспільства про ідеї та цінності європейської інтеграції.

Збірка адресована теперішнім і майбутнім журналістам, політикам, аналітикам, студентам і всім, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції та інформаційною ерою.

265 с., ISBN 966-8284-00-3; формат 70x100/16; 2003

Переглянути змістПовна версія тексту.


prezentacii

Бакушевич Я.М.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ З ВИКОРИСТАННЯМ POWER POINT

Навчальний посібник «Презентації та комунікації в бізнесі» побудований на основі конспекту лекцій з курсу «Комунікації в бізнесі» для студентів вищих навчальних закладів, охоплює психологічні та морально-етичні аспекти підготовки презентації та успішного виступу. Одночасно в посібнику висвітлені технічні аспекти застосування програми Power Point для приготування презентації.

Книжка може бути використана самими різними категоріями професій – від політиків та викладачів до бізнесменів, аспірантів та студентів.

176 с., ISBN 966-8284-06-2; формат 70x100/16; 2007

Переглянути змістПовна версія тексту.


razom v europi

Бакушевич І., Бернат T.

РАЗОМ В ЄВРОПІ: РЕГІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІ

В збірнику наукових праць представлено результати міжнародного співробітництва в дослідженні нового суспільного феномену — Європейської економіки, що базується на знаннях. Розглянуто польський та український досвід розробки маркетингових стратегій регіонального розвитку економіки знань, трансформаційні процеси на ринках освіти, праці, фінансів, інновацій та інформаційних технологій в умовах Євроінтеграції.

Для державних службовців, політиків, науковців, викладачів та студентів.

464 с., ISBN 966-8284-05-4; формат 70x100/16; 2006

Переглянути змістПовна версія тексту.


restrukturyzacia

Боровецький Р.

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Книга містить інавгураційну доповідь д.е.н., проф. Р. Боровецького, присвячену реструктуризації підприємств як необхідного фактору успішного розвитку в сучасних умовах тотальної глобалізації прочитану в ТІСІТ при інавгурації навчального року 2006/2007.

Буде корисна студентам, аспірантам і викладачам економічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами реструктуризації підприємств.

70 с., ISBN 966-8284-08-9; формат 70x100/16; 2007

Переглянути змістПовна версія тексту.


Svitova deont dumka

Довгань А.О.

СВІТОВА ДЕОНТОЛОГІЧНА ДУМКА. АНТОЛОГІЯ ТЕКСТІВ

В навчальному посібнику надані переклади з творів відомих зарубіжних дослідників моралі. Тематично матеріал розподілено на розділи, у яких відображається динаміка соціально_етичних концепцій моралі від стародавності і до початку ХХ ст.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають загальну етику і етику професійну.

200 с., ISBN 966-8284-01-1; формат 60x84/16; 2003

Переглянути змістПовна версія тексту.


terytorialny mark

Шромнік А.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МІСТ І РЕГІОНІВ

В публікації розглянуто концептуальні, методологічні та методичні положення територіального маркетингу. На прикладі польського досвіду сформовано теоретичні основи та практичні рекомендації використання маркетингових інструментів в прийнятті рішень територіальними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для формування сприятливого зовнішнього середовища господарювання в регіоні.

Для державних службовців, політиків, науковців, викладачів та студентів.

52 с., ISBN 966-8284-04-6; формат 70x100/16; 2005

Переглянути змістПовна версія тексту.

Увійти