Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ТА КАР’ЄРНОГО РОСТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Складові професійного успіху та кар’єрного росту студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг»

  

 


2362original

Інтерактивні методики навчання

Викладачі кафедри разом із провідними науковцями України та Польщі проводять відкиті лекції, дискусії, обговорення актуальних питань розвитку міжнародної економіки, зокрема, оn-line лекції.

В навчальному процесі основна увага приділяється отриманню найновіших теоретичних знань, вміння висловлювати власну думку щодо їх актуальності, але й навиків практичної роботи, прийняття рішень в умовах невизначеності, командної роботи. Цьому сприяє використання кейс-методики навчання та рецензування наукових праць.  

2370original

Комплексна програма практики, міжнародні стажування

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу активно співпрацює з вітчизняними та міжнародними освітніми та науково-дослідними інституціями. Зокрема, підписані угоди і створено філіали кафедр на базі Краківської академії, Інституту регіональних досліджень у Львові. На філіалі кафедри в Польщі, де проводяться літні школи, семінари.
В рамках підписаних угод між ТІСІТ та провідними європейськими університетами на кафедрі організовано участь викладачів та аспірантів у таких міжнародних програмах: 

  • Програма стажування з організації дистанційної освіти для викладачів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща) «E-learning»;
  • Проект міжнародної освітньої інтеграції та Болонського процесу в Університетах України та Польщаі - за трьохсторонньою угодою між ТІСІТ, Вищою школою менеджменту та Університетом м. Жешув (Польща);
  • Програма стажування з проблем розвитку міжнародних ринків для викладачів та студентів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща);
  • Міжнародна літня школа (м.Варшава, Польща) "Проблеми Євроінтеграції для Східноєвропейських країн";
  • Міжнародна літня школа з міжнародного бізнесу (м. Нови Сондж, Польща);
  • Програма стажування та підвищення кваліфікації з міжнародного маркетингу в Нідерландському Інституті Маркетингу (Нідерланди).

Так, в 2011 році відбулось стажування викладачів кафедри в Університеті Економічному в Кракові (Польща) В рамках стажування було проведено ряд тренінг-семінарів щодо розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання за європейськими стандартами. В червні 2011 року спільно з польськими партнерами на базі Вищої школи технічно-економічної ім. Б. Маркєвіча в м. Ярослав (Польща) був організований та проведений міжнародний науковий симпозіум молодих науковців та студентів під назвою: «Будь мобільним на ринку праці». Учасники обміну (20 студентів та 6 викладачів) мали також можливість ознайомитись з практичними особливостями ведення бізнесу в Польщі на практиці та оглянути сучасні особливості виробництва польських фірм.
З метою вдосконалення та покращення професійних компетенцій та обміну досвідом студентів та аспірантів Відділом міжнародного співробітництва ТІСІТ організовуються міжнародні стажування та практики молодих науковців та студентів з партнерськими інституціями Польщі, Нідерландів, Греції, Великобританії, США та ін. Студенти щороку мають можливість відбувати міжнародні програми практик та стажувань на базі навчальних закладів, муніципалітетів, виробничих підприємств, закладів сфери послуг та громадських інституцій на терені Європейського Союзу. 
За останні роки налагоджено участь студентів та викладачів ТІСІТ в мовних літніх школах в Польщі та Греції (м. Краків, м. Жешув, м. Ярослав, м. Познань, м. Перемишль та ін.) для ознайомлення зі структурою та принципами функціонування органів студентського самоврядування, освітньою системою Польщі, пізнання студентами культури, звичок і традицій країн Європейського Союзу.
Студенти проходять психолого-педагогічну практику у навчальних закладах міста та області, що дозволяє отримати компетенції у викладацькій сфері.  

2369original

Розвиток комунікативних та ділових навиків

Отримання комунікативних навиків студентами реалізується шляхом:

  1. Вивчення двох іноземних мов, ділової англійської мови та ділової польської мови, іноземної мови професійного спрямування, країнознавства англомовних країн та польського країнознавства. Це дає право на отримання кваліфікації «Бакалавр з міжнародної економіки зі знанням іноземної мови»
  2. Вивчення предметів психолого-педагогічного циклу (психологія і педагогіка, методика викладання економіки, економічний аналіз, психологія діяльності та навчальний менеджмент, комунікативні процеси та презентації, основи загальної психології), що дає право на отримання додаткової кваліфікації «Викладач економіки».
  3. Участі у дослідницьких проектах та розробка власних проектів на основі проведення маркетингових та соціологічних дослідженьпо вдосконаленню роботи існуючих підприємств, розробка бізнес-планів для започаткування власного бізнесу, у міських та обласних конкурсах бізнес-планів, що допомагає започаткувати власну справу.
  4. Для студентів-підприємців працює Бізнес-інкубатор Тернопільщини, який здійснює супровід та підтримку бізнесу впродовж 3-х років. 

2371original

Участь у науково-дослідній роботі

Наукова робота викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладачі кафедри активно працюють над науковою тематикою в рамках наукових шкіл під керівництвом проф.. Мікули Н.А., проф.. Шромніка А., проф.. Макієли З. Зокрема, проводиться дослідження на тему «Формування інтеграційних стратегій інноваційного розвитку регіонів в умовах європейського співробітництва».

На базі Інституту регіональних досліджень НАН України в 2007-2008 році створено філіал кафедри, що дає можливість розвивати наукові інтереси викладачів кафедри.  

Викладачами кафедри щорічно організовуються форуми, наукові конференції, видаються монографії і підручники; також викладачі приймають участь у конференціях, симпозіумах ВНЗ України та Польщі.

Увійти