Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій була створена на базі Кафедри гуманітарних дисциплін та Кафедри інформатики та математичного моделювання у 2016 році.
Багатопрофільність кафедри полягає у тому, що, згідно з навчальним планом на ній читаються суспільствознавчі та фундаментальні дисципліни: національний світогляд, філософія, правові дисципліни, предмети філологічного профілю – англійська, польська мови, математика, статистика та інформатика.

Мета викладання дисциплін фундаментального і гуманітарного циклу – формування системи знань з суспільних дисциплін, розуміння сутності націотворчих,  соціально-економічних, духовних процесів і тенденцій, вільне володіння іноземними мовами, а також високий рівень математичної і комп’ютерної підготовки в професійній області.
Завдання – на основі отриманих фундаментальних і гуманітарних знань сформувати у студентів кваліфікаційні навички і на цій основі вироблення соціальної, фахової діяльності та поведінки.
Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі, вносять свій доробок у здійснення соціально-освітньої, духовно-інтелектуальної, фундаментальної і гуманістичної підготовки спеціаліста, що сприятиме прогресу нашого суспільства і зайняття ним почесного власного місця у європейському освітньому просторі.
Високий фаховий рівень підготовки забезпечує науково-педагогічний потенціал кафедри. На кафедрі працює 9 викладачів: 1 професор, 3 доценти, 3 старших викладачі, 1 викладач.
Навчально-методична робота на кафедрі ведеться відповідно до навчального плану та згідно з вимогами до навчального процесу вузу. На лекційних заняттях викладачі використовують висновки та матеріали власної науково-дослідної роботи.
Семінарські заняття проводяться з врахуванням інноваційних технологій та новітніх методик у формі бесід, дискусій, круглих столів, презентацій.
Планується подальше запровадження мультимедійних програм на практичних заняттях.
У процесі вивчення іноземних мов використовуються мультимедійні тести з презентаціями.
До всіх програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, розроблено навчально-методичні комплекси, які є у бібліотеці інституту для ознайомлення студентів.
Викладачі систематично підвищують свій освітній рівень. Проходять стажування, беруть участь у науково-практичних та навчально-методичних семінарах, конференціях тощо.
У планах діяльності колективу кафедри фундаментальної і гуманітарної підготовки є розробка курсів поглибленого вивчення іноземних мов, зокрема англійської та польської, що сприятиме міжнародним обмінам студентами та полегшить здобуття випускниками ТІСІТ дипломів магістра у вузах-партнерах Польщі. Крім того, значна увага приділятиметься, які покликані ознайомити студентів з історичною та культурною спадщиною нашої країни та культурними традиціями України, Польщі, Великобританії.

 

Увійти