Нормативна база та публічна інформація

Нормативна база навчального процесу та публічна інформація

 


Статут
Ліцензії, акредитаційні сертифікати та інші документи державних органів.
Адміністрація
Склад Вченої Ради
Положення про Вчену Раду
Рішення Вченої Ради
Положення про наглядово-опікунську раду
Положення про ректорат
Річний звіт по надходженню та використанню коштів
Кошторис
Штатний розпис
Положення про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних працівників
Положення про кураторів навчально-академічних груп
Положення про навчально-методичний відділ
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності
Положення про науково-дослідну та експериментальну роботу
Положення про деканат
Положення про кафедри
Положення про ректорський контроль
Положення про відшкодування витрат на навчання
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про приймальну комісію
Рішення приймальної комісії
Порядок обрання вибіркових дисциплін
Правила прийому на навчання 
Наказ про уповноваженого ТІСІТ про виконання вимог  Закону України «Про запобігання корупції»
Звіт уповноваженного з антикорупційної програми ТІСІТ
Антикорупційна програма ТІСІТ


Вимоги до оформлення запиту на публічну інформацію у письмовій формі

Запит на інформацію повинен містити:

1 Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.

2 Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3 Пдпис і дату.

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій,
вул. Танцорова, 51, м.Тернопіль, 46008
На конверті вказати "Запит на публічну інформацію".

 

Консультацію щодо запиту на публічну інформацію в телефонному режимі можна отримати у керівника загального відділу Бондарець Вікторії Володивирівни за номером 0352 52-83-10

 

Увійти