Напрямки підготовки

Спеціальності

Спеціальності для вступу за ступенем "бакалавр" в 2017 році:

 • Міжнародні економічні відносини;
 • Економіка;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Соціальна робота.

 Спеціальність для всупу за ступенем "магістр" у 2017 році

 • Економіка ( спеціалізація: економіка іновацій та міжнародного підприємництва).

Напрями підготовки для вступу на 2-3 курс навчання ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Міжнародні економічні відносини


Cпеціалізації:

 • митна справа та транскордонне співробітництво.
 • міжнародна економічна діяльність у сфері рекреації.

 Наші переваги: 

 • інтенсивне вивчення з першого курсу двох іноземних мов – польської та англійської;
 • можливість проходження практики та стажування за кордоном;
 • поглиблене вивчення інформатики, новітніх інформаційних технологій, в т.ч. робота з інформаційно-пошуковими системами, бізнес в Інтернеті;
 • можливість отримання другої вищої освіти із врученням диплома державного зразка Республіки Польща Економічного університету в Кракові, Жешовського Університету та Вищої Школи Права і Адміністрації у Жешові.

Можна працювати:

 • в українсько-польських підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • у міжнародних компаніях;
 • у фінансово-кредитних установах;
 • в будинках відпочинку, оздоровчих центрах, готельно-туристичних комплексах, які працюють на міжнародних ринках.


сертифікат про акредитацію

 

Економіка


Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства.
 • екологічна економіка; 
 • економічна безпека.

Наші переваги: 

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в інноваційних енергетичних компаніях, природоохоронних установах;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

сертифікат про акредитацію


Маркетинг


Спеціалізації:

 • міжнародний маркетинг туризму; 
 • соціальний маркетинг; 
 • інтернет-маркетинг.

Наші переваги:

 • потреба у спеціалістах із міжнародного, територіального та соціального маркетингу;
 • тісна співпраця з маркетологами-практиками у вигляді проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
 • досвід проведення спільних маркетингових досліджень з іноземними провідними науковцями і спеціалістами в сфері маркетингу.

Можна працювати:

 • у відділах маркетингу міжнародних компаній;
 • державних і приватних організаціях регіонального розвитку;
 • рекламних агенціях;
 • Інтернет корпораціях;
 • інформаційно-консультаційних центрах.

сертифікат про акредитацію

Соціальна робота


Спеціалізації:

 • соціальне управління та маркетинг (менеджер сфери соціально-медичних послуг); 
 • соціальна психологія та педагогіка.


Наші переваги:

 • з прийняттям у 2003 році Закону України Про соціальні послуги збільшилась потреба у фахівцях, що мають освіту за спеціальністю „Соціальна робота";
 • вивчення міжнародного досвіду організації соціальної роботи та проведення спільно з іноземними вузами партнерами міжнародних соціологічних досліджень , зокрема участь студентів та викладачів інституту в роботі міжнародного проекту LAMA, що фінансується Європейською комісією.

Можна працювати:

 • практичними соціологами та педагогами;
 • соціальними маркетологами;
 • спеціалістами кадрових служб та агенцій;
 • експертами з управління проектами в українських та міжнародних лікувально-оздоровчих центрах;
 • благодійних фондах;
 • керівниками державних, громадських та політичних організацій.

сертифікат про акредитацію


                                                          Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Підготовка фахівців за даною спеціальністю дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:
– ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками;
– проводити комплексну оцінку якості окремих груп товарів;
– визначати оптимальні методи продажу товарів, а саме ефективні варіанти розміщення торгівельного обладнання, упорядкування купівельних потоків та раціональне зберігання товарів;
– реалізувати товарознавчо-комерційних завдання щодо асортименту і якості товарів за рахунок здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;
– приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
– оперативно управляти первинними, а також самостійними організаціями, які переважно  не мають апарату управління;
– розв’язувати практичні завдання із забезпечення якісними товарами та послугами населення України.

Випускники можуть працювати:
– на підприємствах торгівлі;
– в митних, контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях,
– на підприємствах харчової промисловості,
на посадах:
– завідувач ринку;
– інженер із стандартизації ;
– керівник малого підприємства (складського);
– фахівець з методів розширення ринків збуту;
– інспектор з якості надання послуг;
– інспектор-товарознавець;
– торгівельний агент.

Наші переваги:
•    інтегровані знання з професійної діяльності економіста-товарознавця, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
•    управління інвестиційними проектами;
•    впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень.


На базі інституту працюють курси по підготовці до здачі незалежного зовнішнього тестування. На курсах можна отримати поглиблені знання з:

 • української мови
 • математики
 • історії України
 • іноземної мови

детальніша інформація про підготовчі курси...

Увійти