Features

Навчання

курси

 • Автор: Андрій Бакушевич
 • Категорія: Навчання
 • Перегляди: 1586

Курси бізнесу та менеджменту


Комп'ютерні курси, тренінги, семінари


Курси іноземних мов


Підготовка до ЗНОПідготовка до ЗНО


Сертифікація знаньДовідки за тел (0352) 52-83-10
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ТА КАР’ЄРНОГО РОСТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Складові професійного успіху та кар’єрного росту студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг»

  

 


2362original

Інтерактивні методики навчання

Викладачі кафедри разом із провідними науковцями України та Польщі проводять відкиті лекції, дискусії, обговорення актуальних питань розвитку міжнародної економіки, зокрема, оn-line лекції.

В навчальному процесі основна увага приділяється отриманню найновіших теоретичних знань, вміння висловлювати власну думку щодо їх актуальності, але й навиків практичної роботи, прийняття рішень в умовах невизначеності, командної роботи. Цьому сприяє використання кейс-методики навчання та рецензування наукових праць.  

2370original

Комплексна програма практики, міжнародні стажування

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу активно співпрацює з вітчизняними та міжнародними освітніми та науково-дослідними інституціями. Зокрема, підписані угоди і створено філіали кафедр на базі Краківської академії, Інституту регіональних досліджень у Львові. На філіалі кафедри в Польщі, де проводяться літні школи, семінари.
В рамках підписаних угод між ТІСІТ та провідними європейськими університетами на кафедрі організовано участь викладачів та аспірантів у таких міжнародних програмах: 

 • Програма стажування з організації дистанційної освіти для викладачів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща) «E-learning»;
 • Проект міжнародної освітньої інтеграції та Болонського процесу в Університетах України та Польщаі - за трьохсторонньою угодою між ТІСІТ, Вищою школою менеджменту та Університетом м. Жешув (Польща);
 • Програма стажування з проблем розвитку міжнародних ринків для викладачів та студентів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща);
 • Міжнародна літня школа (м.Варшава, Польща) "Проблеми Євроінтеграції для Східноєвропейських країн";
 • Міжнародна літня школа з міжнародного бізнесу (м. Нови Сондж, Польща);
 • Програма стажування та підвищення кваліфікації з міжнародного маркетингу в Нідерландському Інституті Маркетингу (Нідерланди).

Так, в 2011 році відбулось стажування викладачів кафедри в Університеті Економічному в Кракові (Польща) В рамках стажування було проведено ряд тренінг-семінарів щодо розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання за європейськими стандартами. В червні 2011 року спільно з польськими партнерами на базі Вищої школи технічно-економічної ім. Б. Маркєвіча в м. Ярослав (Польща) був організований та проведений міжнародний науковий симпозіум молодих науковців та студентів під назвою: «Будь мобільним на ринку праці». Учасники обміну (20 студентів та 6 викладачів) мали також можливість ознайомитись з практичними особливостями ведення бізнесу в Польщі на практиці та оглянути сучасні особливості виробництва польських фірм.
З метою вдосконалення та покращення професійних компетенцій та обміну досвідом студентів та аспірантів Відділом міжнародного співробітництва ТІСІТ організовуються міжнародні стажування та практики молодих науковців та студентів з партнерськими інституціями Польщі, Нідерландів, Греції, Великобританії, США та ін. Студенти щороку мають можливість відбувати міжнародні програми практик та стажувань на базі навчальних закладів, муніципалітетів, виробничих підприємств, закладів сфери послуг та громадських інституцій на терені Європейського Союзу. 
За останні роки налагоджено участь студентів та викладачів ТІСІТ в мовних літніх школах в Польщі та Греції (м. Краків, м. Жешув, м. Ярослав, м. Познань, м. Перемишль та ін.) для ознайомлення зі структурою та принципами функціонування органів студентського самоврядування, освітньою системою Польщі, пізнання студентами культури, звичок і традицій країн Європейського Союзу.
Студенти проходять психолого-педагогічну практику у навчальних закладах міста та області, що дозволяє отримати компетенції у викладацькій сфері.  

2369original

Розвиток комунікативних та ділових навиків

Отримання комунікативних навиків студентами реалізується шляхом:

 1. Вивчення двох іноземних мов, ділової англійської мови та ділової польської мови, іноземної мови професійного спрямування, країнознавства англомовних країн та польського країнознавства. Це дає право на отримання кваліфікації «Бакалавр з міжнародної економіки зі знанням іноземної мови»
 2. Вивчення предметів психолого-педагогічного циклу (психологія і педагогіка, методика викладання економіки, економічний аналіз, психологія діяльності та навчальний менеджмент, комунікативні процеси та презентації, основи загальної психології), що дає право на отримання додаткової кваліфікації «Викладач економіки».
 3. Участі у дослідницьких проектах та розробка власних проектів на основі проведення маркетингових та соціологічних дослідженьпо вдосконаленню роботи існуючих підприємств, розробка бізнес-планів для започаткування власного бізнесу, у міських та обласних конкурсах бізнес-планів, що допомагає започаткувати власну справу.
 4. Для студентів-підприємців працює Бізнес-інкубатор Тернопільщини, який здійснює супровід та підтримку бізнесу впродовж 3-х років. 

2371original

Участь у науково-дослідній роботі

Наукова робота викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладачі кафедри активно працюють над науковою тематикою в рамках наукових шкіл під керівництвом проф.. Мікули Н.А., проф.. Шромніка А., проф.. Макієли З. Зокрема, проводиться дослідження на тему «Формування інтеграційних стратегій інноваційного розвитку регіонів в умовах європейського співробітництва».

На базі Інституту регіональних досліджень НАН України в 2007-2008 році створено філіал кафедри, що дає можливість розвивати наукові інтереси викладачів кафедри.  

Викладачами кафедри щорічно організовуються форуми, наукові конференції, видаються монографії і підручники; також викладачі приймають участь у конференціях, симпозіумах ВНЗ України та Польщі.

Кафедра соціального управління

Кафедра соціального управління була заснована 05 лютого 2002 р. згідно з наказом ректора за №1-ОД.  З 1 листопада 2006 р. кафедру очолила к.псих.н., доцент Зварич Даниїла Іванівна.

Діяльність кафедри відбувається відповідно до плану роботи та інструктивних і розпорядчих документів ректорату, МОНУ. Сьогодні на кафедрі працює: кандидатів наук – 2, докторів наук, професорів - 3, старших викладачів – 2, викладачів – 1.

Кафедра працює над комплексною науковою тематикою «Соціально-психологічні особливості професійного становлення особистості в умовах міжнародного ринку».

У контексті прийнятої тематики проводяться:

 • Соціологічні студентські дослідження на предмет утвердження студентської молоді у професійному виборі спільно із обласною службою зайнятості.
 • Системне формування професійних компетенцій фахівців у ВНЗ.
 • Формуються новітні технології навчання
 • Створені студентські соціальні служби з метою формування професійних якостей соціального працівника.
 • Підпорядковуються цій тематиці науково-методичні семінари.

Поряд із цим викладачі працюють над індивідуальною науковою тематикою

Щорічно проводяться Тижні соціального управління.

Кафедрою організовані науково-методичні семінари на теми «Новітні технології навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи»  та «Інноваційних потенціал вищої школи XXI ст.. в умовах кредитно-модульної системи».

Новим у методиці діяльності кафедри є те, що зосереджена увага на відборі і розвитку обдарованих студентів, з цією метою створюються проблемні творчо-пошукові групи. Результатом такої діяльності є участь студентів у студентських Всеукраїнських Олімпіадах та виступи з доповідями на наукових конференціях.

При кафедрі створено центри позааудиторної роботи із студентами:

 • Волонтерської служби (керівник – Магера Т.В.)
 • Студентська соціальна служба (керівник – Лимар В.П.)
 • Літературно-мистецька студія (Лимар В.П, Магера Т.В.)

Їх завдання: формування практичних умінь і навичок соціального працівника в умовах вищого навчального закладу, розвиток творчих здібностей студентів.

Викладачі кафедри соціального управління керують студентською науковою роботою. З цією метою проводяться соціологічні дослідження з проблем дипломної роботи та підготовки до виступів на науково-практичних конференціях.

Співробітництво кафедри з базами практик

З метою утвердження ідей формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, підвищення якості формування професійної компетенції студентів, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу через співробітництво в галузі освіти, науки і практики кафедра уклала угоди з:

1. Тернопільським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Угода від 10.01.2006р.).

2. Тернопільською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України (Угода № 2 від 12.12.2006р.).

Кафедра тісно співпрацює з обласним центром зайнятості, благодійним фондом "Карітас", Товариством Червоного Хреста, обласним центром соціальних служб для молоді та іншими соціальними установами, що є базою практики студентів.


Зварич Даниїла ІванівнаЗварич Даниїла Іванівна
к.псих.н., доцент, завідувач кафедри
Goshchynskyy

Гощинський Володимир Броніславович 

д.м.н., професор

професор кафедри за сумісництвом

Лимар Валентина Петрівна

Лимар Валентина Петрівна
ст. викладач

Магера Тетяна ВолодимирівнаМагера Тетяна Володимирівна
ст. викладач
2550original

Ситник Сергій Іванович д.м.н. професор

професор кафедри (за сумісництвом)

 
 
 

Коло наукових інтересів викладачів кафедри:

к.псих.н., доц. Зварич Даниїла Іванівна - Соціально - психологічні аспекти та технології соціальної роботи.

д.м.н., проф. Гощинський Володимир Броніславович - Медико - соціальні основи здоров'я людини.

к.і.н., доц. Гриб Оксана Іванівна - Соціальна конфліктологія, соціальні комунікації та правове регулювання конфліктів.

 

Магера Тетяна Володимирівна - Соціально-психологічні аспекти волонтерської діяльності.

Лимар Валентина Петрівна - Молодіжна політика та організація молодіжних соціальних служб.

 

 


Презентація "Професійний портрет соціального працівника"

Студенти про свою майбутню професію соціального працівникаПрезентація Заболотної Вікторії

Презентація Гуцала Назара

 Презентація Чвартацької Оксани

 Презентація Томчишин Іванни

 Презентація Навроцької Інни 

Презентація  Троцюк Марії

 Презентація Беша Дмитра

Презентація Юлії Мазурок

Презентація Глад Марії

 

Кафедра інформатики та фундаментальної підготовки

Згідно з навчальним планом кафедра інформатики та фундаментальної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій забезпечує викладання для майбутніх фахівців, з напрямів, спеціальностей «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота» з таких дисциплін:

«Інформатика» (проф. Бакушевич Я.М., доц. Бакушевич А.Я., ст. викл. Слободян І.В.)
«Прикладна інформатика», «Електронна комерція» (доц. Гощинський А.В.)
«Комунікативні процеси та презентації в бізнесі» (проф. Бакушевич Я.М.)

Крім того, викладачі кафедри читають ряд фундаментальних та спеціальних дисциплін:

«Вища математика» (проф. Ходорчук А.Я.)
«Економіко-математичне моделювання» (ст. в. Крива Н.Р.) 


Бакушевич Ярослав Михайлович
Бакушевич Ярослав Михайлович
к.т.н, професор, завкафедрою  

 

  

 

 

Ходорчук Анастасія Яківна
Ходорчук Анастасія Яківна
к.п.н., професор 

  

 

 

Бакушевич Андрій Ярославович
Бакушевич Андрій Ярославович
к.ф-м.н., доцент

 

 

 

Гощинський Андрій Володимирович

Гощинський Андрій Володимирович
к.е.н., доцент

 

 

 

Столярчук Ростислав Всеволодович
ст. викладач

Слободян Ігор Володимирович

Слободян Ігор Володимирович
ст. викладач
 
 
 
 
 
 
 

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування та участі в науково-дослідній роботі, проведенні науково-практичних та навчально-методичних семінарів, конференцій тощо. Про рівень науково-дослідної роботи свідчить значна кількість публікацій:

 • Гощинський А.В. Інноваційні підходи в освіті / А.В Гощинський, Д.Я. Бакушевич // Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів 13-14 квіт. 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2011. С.250—251.
 • Бакушевич Я.М., Слободян І.В. Статистика зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею в умовах нових економічних змін// Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні проекти: матеріали І міжнар. наук.-практ. Конф. Молодих науковців, аспірантів та студентів 13-14 квіт. 2011 р., м. Тернопіль.- Тернопіль: ТІСІТ, 2011. – 264 с.- стр.216-220.
 • Yaroslav Bakyshevych, Ihor Slobodyan. The Analysis of Discrepancies in Statistics of the Foreign Trade between Poland and Ukraine in the Conditions of New Economic Changes // Global and Regional Challenges of the 21 st Century Economy. Studies from Economics and Management. /Editer by Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki.- Cracow, 2011. – 413s. –S.331-340.
 • Ярослав Бакушевич, Андрій Гощинський, Ігор Слободян. Розвиток мережевої взаємодії регіонів України на основі IT – аутсорсингу// Регіони знань в Східній Європі: Монографія / [наук.ред.Бакушевич І.В.].- Тернопіль: ТІСІТ, 2010.- 256 с. С.177-188.
 • Yaroslav Bakyshevych, Ihor Slobodyan. Economical aspects of cooperation between Ukraine and Poland in time of global economic crisis // Challenger for the Contemporary Enterprise under Globalization / Scientific editors: Ryszard Borowiecki and Tomasz Rojek/ – Cracow, 2009 – S.113 -118.
 • Гощинський А.В. Інноваційний розвиток мережевих організацій віртуального типу / А.В. Гощинський // Економічний простір. — 2009. — № 12. — С. 42-48.
 • Гощинський А.В. Моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій / А.В. Гощинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: зб. наук. пр. — Вип. 3(71) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів, 2008. — С. 485—495.
 • Ярослав Бакушевич, Володимир Мартинюк, Ігор Слободян. Стан і перспективи розвитку економічного співробіт-ництва України та Польщі в сучасних умовах // Przyrodniczo-ekonomiczny potencjal regionow na pograniczu Polsko-Ukrainskim / Pod redaksja Romana Fedana, Zbigniewa Makiely.-Jaroslaw, 2008. -564s. –S.477- 484.
 • Гощинський А.В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку транскордонного співробітництва / А.В. Гощинський, Д.Я. Бакушевич // Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних регіонів: монографія / за ред. М.Г. Возняк. — Жешув.: Вид-во Жешівського університету, 2008. — С. 282—291.
 • Бакушевич Я.М., Андрушків Б.М, Гощинський А.В. Україна та Польща – Економічні аспекти співпраці // Разом в Європі: регіональні стратегії формування економіки знань в умовах євроінтеграції / Під редакцією І. Бакушевич, Т. Бернат. – Тернопіль: ТІСІТ, 2006, с.49-54
 • Бакушевич Я.М., Бакушевич А.Я. Математичне моделювання кінематики двовісного опорно-поворотного пристрою з довільно орієнтованими осями на рухомій основі. "Машинознавство", 2005.- 8с.
 • Бакушевич Я.М., Бакушевич Д.Я. Європейський тензор України та роль медіа-технологій у сприянні // Медіа,бізнес, громадскість, влада: взаємодія на шляху євроінтеграції/Під редакцією І.Бакушевич, К.Кашуби.-Тернопіль: ТІСІТ,2003.-265 с.
 • Новицький В.В., Бакушевич А.Я., Бакушевич Я.М. Нестаціонарні рівняння збуреного руху для нелінійної моделі антенної системи // Nonlinear oscillations. - Київ 2002. – Том 5. – № 3. – С. 326-333.
 • Бакушевич А.Я. Модальне керування антенною системою // Вопросы механики и ее приложений: - Киев. Институт математики НАН Украины, 2002. Том 44 – С. 25-34.
 • Бакушевич Я.М., Визначення кінематичних параметрів та алгоритмів оптимального керування освітлювальними установками двовісного типу П'ятий міжнародний симпо¬зіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.-Львів:Кінпатрі лтд.-2001.-с.29.
 • Бакушевич Я.М. Modeling of the variable irradiation influence process on plants grown and development MS'2001-Lviv. International Conference on Modeling & Simulation. Proceedings. 23-26 May 2001, Lviv, Ukraine. P. 286-291.
 • Бакушевич Я.М., Технології підтримки талановитої молоді в Україні Міжнародний симпозіум "Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотв процесі", 27-31 травня 2001 р., Севастополь-Ласпи.
 • Бакушевич Я.М., Андрійчук В.А. Енергоекономне опромінення рослин та алгоритми керування освітлювальною установкою Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як аль¬тернативні первинним джере¬лам енергії в регіоні", 31 травня- 1 червня 2001 року, Львів.
 • Новицький В.В., Бакушевич А.Я. Модель динаміки антенних систем при наявності зовнішніх збурень // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – Київ .- 2001, №5. – С. 148-153.
 • Бакушевич А.Я. Врахування впливу вітрових навантажень при розрахунку динаміки опорно-поворотних пристроїв антен супутникового зв’язку // Тези доповідей 5-ї наукової конференції ТДТУ. – Тернопіль 24-26 квітня. – 2001. – С. 8.
 • Бакушевич Я.М., Гощинський А.В. Сучасні технології інтерактивного дистанційного навчання підприємців Сб. статей «Підприємництво та розвиток співробітництва 7 стор. в Єврорегіоні Карпати», Тернопіль-Жешув, 2000.- С.123-129.

На кафедрі успішно впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Для цього розроблені робочі програми курсів, відповідні навчально-методичні матеріали. Контроль знань студентів здійснюється шляхом тестування з використанням пакету прикладних програм «Універсальний тестовий комплекс» і тестів, розроблених викладачами кафедри. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять практику «Бізнес в Інтернеті», виконують спеціальні частини курсових та дипломних робіт, здійснюють науково-дослідну роботу.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри розроблено ряд методичних вказівок і навчальних посібників, зокрема:

 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник. – Львів, "Магнолія 2006" 2009. – 312с.
 • Палюх А.Я., Драган А.П., Фльонц О.В., Дзюра В.О., Будова і технічне обслуговування дорожніх машин та обладнання. Навчльнай посібник. - Тернопіль: 2011
 • Я.М.Бакушевич. Презентації та комунікації в бізнесі з використанням PowerPoint. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 176 с.
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 292 с.
 • Гощинський А.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Прикладна інформатика».
 • Михайлишин М.С. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економетрія».
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. Навчальний посібник з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Тернопіль: Видавництво ТІСІТ, 2006. – 110 с.
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б. Капаціла А.В. Гощинський. Методичні вказівки до оформлення текстових документів.
 • Я.М. Бакушевич, Д.Я. Бакушевич, А.В. Гощинський. Лабораторний практикум з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». – Тернопіль: ТІСІТ.- 40с.
 • Профільні класи Методичний посібник для профільних класів/ Під редакцією Я.М.Бакушевича, Тернопіль, Видав. "ТІСІТ", 2002 р. 74 стор.
 • Лабораторний практикум з курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка» (Розділ: Основи Microsoft Office. Microsoft Word, Microsoft Excel). Тернопіль: ТІСІТ, 2003, 116с.

В найближчих планах діяльності колективу кафедри є розробка і впровадження нових навчальних курсів, освоєння нового та розроблення власного програмного й методичного забезпечення, участь в роботі семінарів та конференцій та форумів.

Крім того, значна увага приділяється науково-дослідній роботі, результати якої можуть мати практичну цінність і можуть бути використані як в навчальному процесі, так і в умовах виробничої діяльності.

Кафедра економіки та підприємництва


Загальна інформація

Кафедра “Економіки та підприємництва” здійснює професійну підготовку студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”  та спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, а також за новими спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Організація навчального процесу на кафедрі забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань економіки та організації виробництва, управління потенціалом підприємства, інвестиційною діяльністю, у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, проектів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Підготовку студентів за спеціальністю “Економіка підприємства” здійснюють кваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікація статей у фахових виданнях.

Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства;
 • екологічна економіка;
 • економічна безпека.

Історія

Кафедра є структурним підрозділом інституту з самого початку його заснування. Свою науково-педагогічну діяльність кафедра започаткувала в 2002 році під керівництвом доктора економічних наук, професора Андрушківа Богдана Миколайовича.

З 2012 по 2015 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, професор кафедри Габор Семен Сильвестрович.

Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Сидорук Борис Орестович. 

Кафедра функціонує у складі факультету соціально-економічного управління, є випускаючою для спеціальності "економіка підприємства" і веде інтенсивну просвітницьку і наукову діяльність в напрямку екологізації економіки, запровадження енергоощадних, ресурсоощадних і безпечних для людини технологій у виробництво і споживання продукції.  

Наукова та виховна робота

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною науковою тематикою: “Запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах”. 

На кафедрі функціонують два напрямки науково-виховної роботи зі студентами: екологічне виховання і формування у студентів задатків і навиків для здійснення підприємницької діяльності. У зв’язку з цим колективом кафедри щорічно проводяться заходи з виховної роботи: “Дні довкілля”, студентські конкурси бізнес-ідей, бізнес-планів.    

Забезпечення навчального процесу

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання: 

 • комп’ютерне тестування;
 • подача лекційного матеріалу у презентаційній формі;
 • транслювання тематичних документальних фільмів;
 • проведення тренінгів, тематичних заходів;
 • використання електронних ресурсів;
 • студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій;
 • студенти приймають участь у конкурсах бізнес-проектів.
 • запроваджено практику виробничого навчання на провідних підприємствах.

Для студентів та абітурієнтів

Наші переваги:

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження інноваційних, ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій на підприємствах.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в природоохоронних установах;
 • в банківській сфері;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

 

Увійти